Kom du bare, vi finder altid en plads

For nogle kan det give sved på panden, når man skal finde en ledig plads i en ukendt og fyldt havn. Men husk, at der altid findes en plads, på den ene eller anden måde. Sejlerne er hjælpsomme og tager gerne imod en fortøjning, hvor der er brug for det. Og med mindre der er særlige behov, bør man undgå at kontakte havnefogeden for at høre, om der er plads i havnen.

Ballen Havn Samsoe Blog Header

Tekst af havneguide.de

”I en travl sommerhavn kan det være svært at forudsige pladsforholdene, da situationen kan ændre sig i løbet af dagen,” siger havnefoged Frederik Bilsted Petersen fra Ballen Havn på Samsø. ”Så når sejlere spørger, om der er plads i havnen er svaret, sejl ind til os og så finder vi altid en plads på den ene eller anden måde. Måske lægger man sig udenpå en anden båd og smutter ind på en ledig plads næste morgen. Eller man ligger for svaj udenfor havnen og sejler ind næste dag. For både med særlige behov, eller meget store fartøjer, er det naturligt at tjekke pladsforholdene før ankomst, men i de travle sommerperioder kan det være svært for os på havnene at sige noget om ledigheden senere på dagen, eller to dage ud i fremtiden. Sejlerlivet er også at tage tingene som de kommer, og vi hjælper gerne på havnen med at finde en plads,” siger Frederik Bilsted Pedersen og understreger, at kommer man sent på dagen er det sværere at finde en plads.

 

God anduvning

På en hyggelig sejlerferie er det vigtigt, at anduvningen ikke ender som en uoverkommelig stressfaktor for besætningen om bord. Og i havnen betyder det, at man tager imod en båd, som leder efter en plads i havnen. På øen Endelave tager havnefoged Jørgen Holm Pedersen godt imod gæsterne: - Vi må stå klar til at hjælpe og være opmærksomme, når en ny båd dukker op i indsejlingen. Der er flere, som er usikre på at fortøje og måske især fordi vi ikke har traditionelle pælepladser. Men bare det, at der står en klar til at hjælpe, kan skabe tryghed og man finder ud af, hvor let det er, siger Jørgen Holm Pedersen.

 

Hvad siger reglerne?

Pladshensyn

Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

Tømning af holding-tank

Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding- eller septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter / tømningsanlæg. 

Fart

Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at det ikke er til ulempe for andre. Kilde: Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Kilde: Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.


Weitere interessante Artikel


Vores havnefogeder

zurück zur Übersicht