Erklæring om databeskyttelse

Den ansvarshavende for databehandling i forhold til databeskyttelsesloven, specielt den nye europæiske persondataforordning (GDPR) er:

DIE SEITE Verlag & Medien GmbH,
repræsenteret ved direktør Nina Schubert og Eckhard Voß
Carlshöhe 27
D-24340 Eckernförde

Tlf.: +49 (0) 4351 / 666 05 11
Fax: +49 (0) 4351 / 666 05 29

info@die-seite-verlag.de

Den ansvarlige

Katja Schreiber

katja.schreiber@die-seite-verlag.de


1. De impliceredes rettigheder

På ovenstående kontaktdata kan du til enhver tid udøve følgende rettigheder:

 • Oplysning om dine data, som er lagret hos os, og deres behandling,
 • korrektion af urigtige, personrelaterede data,
 • sletning af dine data, som er lagret hos os,
 • begrænsning af databehandlingen, såfremt vi endnu ikke må slette dine data på grund af lovmæssige forpligtelser,
 • indsigelse mod behandling af dine data hos os og
 • dataportabilitet, såfremt du har indvilliget i databehandlingen eller har indgået en kontrakt med os.

Såfremt du har givet os dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette med virkning for fremtiden.
Alle informationsønsker, oplysningsforespørgsler eller indsigelser mod databehandlingen skal du venligst rette pr. e-mail til info@die-seite-verlag.de eller til den adresse, som er nævnt i vores impressum.
Du kan til enhver tid henvende dig med en klage til den tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for dig. Din ansvarlige tilsynsmyndighed retter sig efter den delstat i Tyskland, hvor du har din bopæl, dit arbejde eller den formodentlige krænkelse. Du kan se en liste med tilsynsmyndigheder (til det ikke-offentlige område) med adresse på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

2. Formål med databehandlingen foretaget af den ansvarlige og tredjemand

Ved besøg på vores hjemmeside behandler vi dine personrelaterede data med overholdelse af bestemmelserne i persondataforordningen (GDPR), i den tyske databeskyttelseslov (BDSG-neu) samt alle øvrige gældende love, dog kun såfremt dette er nødvendigt til levering af oplysninger på denne hjemmeside samt vore ydelser på denne hjemmeside.
Ved den udelukkende informatoriske anvendelse af hjemmesiden, altså hvis du ikke logger dig ind, registrerer dig eller i øvrigt overfører oplysninger for at anvende hjemmesiden, indhenter vi ingen personrelaterede data, med undtagelse af de data, som din browser overfører for at gøre det muligt for dig at besøge hjemmesiden. Disse er:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 • Tidszonedifference til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indhold i anmodningen (konkret side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Aktuelt overført datamængde
 • Hjemmeside, fra hvilken anmodningen kommer
 • Browser
 • Styresystem og dets brugergrænseflade
 • Sprog og version på browsersoftware.

For at sikre hjemmesidens funktionsdygtighed foretages en indlæsning i logfiler. Disse data er desuden også beregnet til at garantere sikkerheden på vore informationstekniske systemer og til at optimere hjemmesiden.


Punkt. 6 stk. 1 litr. f i GDPR danner retsgrundlaget for den midlertidige indlæsning af data og logfiler.

Hvis behandlingsprocesserne af personrelaterede data er baseret på et samtykke fra den pågældende person, fungerer punkt 6 stk. 1 litr. a i GDPR som retsgrundlag.


Hvis vores firma er underlagt en retslig forpligtelse, til hvis opfyldelse det er nødvendigt at behandle personrelaterede data, er punkt 6 stk. 1 litr. c i GDPR retsgrundlag.


Hvis personrelaterede data behandles for at varetage vores firmas berettigede interesser eller en tredjemands, træder den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder tilbage for dette. Punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR er retsgrundlaget for denne behandling.


Personrelaterede data kan videregives til vores IT-serviceudbyder til klargøring af denne hjemmeside.

3. Sletning eller spærring af data

Vi henholder os til principperne om datareduktion og dataminimering. Vi opbevarer derfor kun dine personrelaterede data så længe, som dette er nødvendigt for at opnå de her nævnte formål, eller som de mange opbevaringsfrister, som er fastsat af den lovgivende myndighed, forudsætter. Ved bortfald af det pågældende formål eller udløb af disse frister spærres eller slettes de pågældende data rutinemæssigt og i henhold til de lovmæssige forskrifter.

4. Nyhedsbrev

På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, med hvilket vi fra tid til anden informerer dig om interessante tilbud eller aktuelt indhold. De rekvirerede varer og tjenesteydelser er nævnt i samtykkeerklæringen. Pligtig angivelse til fremsendelse af nyhedsbrevet er alene din e-mail adresse. Med et klik på brugergrænsefladen ”Abonnér nu” og aktivering af linket i den efterfølgende fremsendte bekræftelses-e-mail giver du os dit samtykke til fremsendelse af vores nyhedsbrev til den anførte e-mail adresse. Vi lagrer din e-mail adresse med henblik på fremsendelse af nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er punkt 6 stk. 1 litr. a i GDPR.

Til tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte double opt-in proces. Efter din tilmelding sender vi en e-mail til den anførte e-mail adresse. I denne e-mail beder vi dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding, spærres dine data og slettes automatisk efter en måned. Således at vi kan dokumentere, at du rent faktisk har tilmeldt dig til vores nyhedsbrev, og for at kunne opklare et eventuelt misbrug af dine personlige data gemmer vi dine benyttede IP-adresser og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til fremsendelse af nyhedsbrevet og afbestille nyhedsbrevet. Du kan informere om tilbagekaldelsen ved at klikke på det link, som er indeholdt i hver nyhedsbrev-e-mail, eller ved at give besked på de kontaktdata, som er anført i impressum. Lovligheden af den allerede foretagne databehandling forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

Til fremsendelse af nyhedsbrevet benytter vi tjenesten sitepackage:// fra firmaet wigital GmbH, Wall 42, 24103 Kiel, Tyskland (wigital). De data, som er nødvendige til fremsendelsen, videregiver vi til wigital. wigital har fra deres side ikke lov til at videregive disse data til tredjemand, eller at behandle dem til andre formål end til fremsendelse af nyhedsbrevet. Vi har indgået en aftale med wigital vedrørende ordrebehandlingen i henhold til punkt 28 i GDPR, i hvilken wigital har forpligtet sig til at overholde de databeskyttelsesretslige bestemmelser og til at sikre et passende beskyttelsesniveau på dine data. 
Brugerens samtykke i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a i GDPR danner retsgrundlag for behandling af data efter brugerens tilmelding til nyhedsbrevet. Så snart disse data ikke længere er nødvendige til at opnå formålet, til hvilket de er indhentet, slettes disse data. Tilsvarende gemmes nyhedsbrev-abonnenternes data kun i abonnementets varighed.


5. Cookies

Som mange andre hjemmesider anvender vi også de såkaldte ”Cookies”. Cookies er små tekstfiler, som overføres til din harddisk fra en hjemmesideserver. Derved modtager vi automatisk bestemte data som f.eks. IP-adresse, anvendt browser, styresystem og din forbindelse til internettet.


Cookies kan ikke anvendes til at starte programmer eller til at overføre vira til en computer. Ved hjælp af de oplysninger, som er indeholdt i cookies, kan vi gøre din navigation nemmere og gøre den korrekte visning af vore hjemmesider mulig.


De data, som vi indhenter, videregives under ingen omstændigheder til tredjemand eller linkes til personrelaterede data uden dit samtykke.


Så snart vores hjemmeside hentes af en bruger, informeres denne om anvendelsen af cookies med henblik på analyse. For at kunne behandle de personrelaterede data, som anvendes i denne forbindelse, indhentes brugerens samtykke.


Denne hjemmeside anvender cookies i følgende omfang: transiente cookies (midlertidig anvendelse), persistente cookies (tidsbegrænset anvendelse), tredjeparts-cookies (fra tredjeparts-udbydere).

 1. a) Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Disse omfatter især sessions-cookies. De gemmer et såkaldt sessions-ID, med hvilket forskellige forespørgsler fra din browser kan tildeles hele sessionen. Derved kan din computer genkendes, hvis du vender tilbage til hjemmesiden. Sessions-cookies slettes, når du logger dig ud, eller når du lukker browseren. Uden anvendelse af cookies kan nogle funktioner på vores hjemmeside ikke anvendes. De kræver, at browseren kan genkendes også efter skift af side.
 2. b) Persistente cookies slettes automatisk efter en forudbestemt periode, som kan variere alt efter cookie. Du kan altid slette cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.
 3. c) Du kan konfigurere din browser-indstilling i henhold til dine ønsker og f.eks. nægte modtagelse af tredjeparts-cookies eller alle cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du så eventuelt ikke kan anvende alle funktioner på denne hjemmeside.
 4. d) Analyse-cookies. For at forbedre indholdet og kvaliteten på vores hjemmeside anvender vi analyse-cookies. De gør det muligt for os at analysere, hvordan vores hjemmeside anvendes. Derved er vi i stand til vedvarende at optimere vores tilbud.


Disse gemte data opbevares separat fra eventuelt andre data, som er oplyst til os.
Specielt linkes data i cookies ikke med dine øvrige data. Du kan på ethvert tidspunkt slette de aktuelt gemte cookies. Sletningen er også mulig automatisk.
Behandling af personrelaterede data ved anvendelse af teknisk nødvendige cookies er baseret på retsgrundlaget i punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR. Hvis brugeren har indvilliget i behandling af personrelaterede data ved anvendelse af cookies med henblik på analyse, danner dette samtykke retsgrundlag i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a i GDPR.


Du kan naturligvis også principielt se vores hjemmeside uden cookies. Internet-browsere er som regel indstillet således, at de accepterer cookies. Generelt kan du altid deaktivere anvendelsen af cookies via indstillingerne af din browser. Du bedes anvende hjælpefunktionen i din internetbrowser for at se, hvordan du kan ændre disse indstillinger. Vær venligst opmærksom på, at enkelte funktioner på vores hjemmeside eventuelt ikke fungerer, hvis du har deaktiveret anvendelsen af cookies.


6. SSL-kodning

For at beskytte sikkerheden på dine data ved overførslen anvender vi kodningsmetoder, som svarer til det aktuelt tekniske niveau, (f.eks. SSL) via HTTPS.


7. Kontakt

Du har mulighed for at tage kontakt til os pr. e-mail eller via relevante formularer på vores hjemmeside. Vi skal som minimum bruge din e-mail adresse for at kunne svare på din forespørgsel, hvorfor den er mærket som pligtig angivelse. Behandling af de data, som du har stillet til rådighed, foregår på grundlag af dit samtykke i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a i GDPR. Derudover foregår behandlingen i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR. Vores berettigede interesse består i, at vi kan tilbyde dig denne form for kommunikation for at besvare dine forespørgsler. Hvis du ikke stiller de data til rådighed for os, som er mærket som pligtig angivelse, er det ikke muligt at behandle din forespørgsel. Til overførsel af forespørgsler anvender vi tjenesten sitepackage:// fra firmaet wigital GmbH, Wall 42, 24103 Kiel, Tyskland (wigital). De data, som er nødvendige til fremsendelse af forespørgsler, videregiver vi til wigital. wigital har fra deres side ikke lov til at videregive disse data til tredjemand, eller at behandle dem til andre formål end til fremsendelse af forespørgsler. Vi har indgået en aftale med wigital vedrørende ordrebehandlingen i henhold til punkt 28 i GDPR, i hvilken wigital har forpligtet sig til at overholde de databeskyttelsesretslige bestemmelser og til at sikre et passende beskyttelsesniveau på dine data. 
De data, som du har stillet til rådighed for os via formularer, forbliver hos os, til du opfordrer os til at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagringen bortfalder. Det kan for eksempel være tilfældet, når din forespørgsel er færdigbehandlet. Såfremt der er lovmæssige bestemmelser som især opbevaringspligter, forbliver disse uberørte.


Det er på ethvert tidspunkt muligt for brugeren at tilbagekalde sit samtykke til behandling af sine personrelaterede data. Ved kontakt pr. e-mail kan brugeren på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke til behandling af sine personrelaterede data. Der kan dog derefter ikke foregå en videre kommunikation, da alle personrelaterede data, som blev gemt i forbindelse med kontakten, slettes i dette tilfælde.


8. Anvendelse af Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics anvender såkaldte cookies, altså tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De oplysninger om din anvendelse af denne hjemmeside, som genereres af cookies, overføres normalt til en server hos Google i USA og gemmes der. Retsgrundlaget for anvendelse af Google Analytics er punkt 6 stk. 1 s. 1 litr. f i GDPR. Vi anvender Google Analytics for at kunne analysere og kontinuerligt forbedre anvendelsen af vores hjemmeside. På baggrund af de udarbejdede statistikker kan vi optimere vores tilbud og vores indhold og designe det mere interessant for dig som bruger.

IP-Anonymisering

På denne hjemmeside har vi aktiveret tilnavnet _anonymizeIp() som funktion til IP-anonymisering. Derved forkortes din IP-adresse af Google inden for EU-medlemslande eller i andre lande, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, forud for overførslen til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der.
På vore vegne vil Google anvende disse oplysninger for at analysere din anvendelse af denne hjemmeside, for at udarbejde rapporter over hjemmesideaktiviteterne og for at levere flere tjenesteydelser til os, som er forbundet med hjemmeside- og internetanvendelsen. Den IP-adresse, som overføres ved anvendelse af Google Analytics via din browser, kædes ikke sammen med andre data hos Google.
I de undtagelsestilfælde, hvor personrelaterede data overføres til USA, har Google underkastet sig EU-US Privacy Shield.

Browser-konfiguration


Du kan forhindre lagring af cookies via en tilsvarende indstilling af din browser.
Vi gør dig dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre registrering af de data, som er genereret af cookies, og som relaterer til din anvendelse af hjemmesiden, inklusive din IP-adresse samt behandling af disse data foretaget af Google, idet du downloader og installerer en tilsvarende browser-add-on.


Indsigelsesmulighed

Udover eller som alternativ til browser-add-on kan du standse analysen via Google Analytics på vores hjemmeside, idet du indsætter en speciel opt-out-cookie. Dermed forhindres registrering via Google Analytics for denne hjemmeside og for denne browser i fremtiden, så længe cookien forbliver installeret i din browser. Til dette skal du klikke på følgende link: Google Analytics deaktiveres.


Demografiske karakteristika

Vores hjemmeside anvender funktionen til analyse af demografiske karakteristika. Med denne kan man udarbejde rapporter, som giver oplysning om køn, alder og interesser vedrørende de besøgende på vores hjemmeside. De grundlæggende data stammer fra interesserelateret reklame fra Google samt fra besøgsdata fra tredjeparts-udbydere. Disse oplysninger kan ikke kædes sammen med en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere den ovennævnte funktion via indstillingerne på din Google-konto eller generelt standse registreringen af dine data via Google Analytics som beskrevet tidligere.

Disse data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vore registreringsformål.

Databehandling
Vi har indgået en aftale med Google om databehandling og overholder fuldstændigt retningslinjerne fra databeskyttelsesmyndighederne for anvendelse af Google Analytics. Yderligere oplysninger om denne tredjeparts-udbyder kan du se på følgende links:

Anvendelsesbetingelser
Beskyttelse og sikkerhed af dine data
Erklæring af databeskyttelse fra Google

9. Anvendelse af Google Maps

Vi anvender på denne hjemmeside den interaktive korttjeneste Google Maps. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Anvendelsen af Google Maps følger af hensyn til en komfortabel anvendelse af kortfunktioner og en nem søgemulighed af de geografiske steder, som er angivet på vores hjemmeside. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR. Ved besøg på hjemmesiden får Google den information, at du har hentet den tilsvarende underside af vores hjemmeside (inklusive din IP-adresse). Dette foregår uafhængigt af, om Google tilbyder en brugerkonto, via hvilken du er logget ind, eller om der ikke findes en brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, linkes disse data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker denne linkning til din profil hos Google, skal du logge dig ud, inden du aktiverer knappen.

Google gemmer disse data som brugerprofiler og anvender dem med henblik på reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsrelateret design af sin hjemmeside. En sådan analyse foretages især (selv til brugere, som ikke er logget ind) til udformning af behovsrelateret reklame og for at informere andre brugere i det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, hvor du for at udøve denne ret skal henvende dig til Google.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.de/intl/da/policies/privacy og https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=da. Google behandleer også dine personrelaterede data i USA og har underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

10. Anvendelse af TypeKit WebFonts

Til præsentation af hjemmesidetilbuddet anvendes skriften „aniuk“ som Typekit-tjeneste fra Adobe. I forbindelse med levering af Typekit-tjenesten anbringes eller anvendes ingen cookies for at stille skrifttypen til rådighed.
Til levering af Typekit-tjenesten kan Adobe registrere oplysninger om skrifttyperne (her „Concorde“), som stilles til rådighed på webserveren. Oplysningerne anvendes til afregning og overholdelse af forskrifter og kan omfatte følgende:

 • disponible skrifttyper
 • tekstens ID
 • konto-ID
 • tjeneste, som stiller skrifttyperne til rådighed (f.eks. Typekit eller Edge Web Fonts)
 • anvendelse, som kræver skrifttyperne (f.eks. Adobe Muse)
 • server, som stiller skrifttyperne til rådighed (f.eks. Typekit-server eller Enterprise CDN)
 • domænenavn på siden, hvor skrifttyperne indlæses

Ved et Do-Not-Track-mærke, som er aktiveret i browseren, indlæses ingen eksterne webfonte uden godkendelse, men der anvendes alternative fonte.

Adobe anvender oplysningerne fra tredjeparts-hjemmesider, som anvender Typekit-skrifttyper, for at stille Typekit-tjenesten til rådighed. Oplysningerne anvendes også til at diagnosticere leverings- eller download-problemer og betale skriftproducenter.

 

11. Google Ads og Conversion-Tracking

Google Ads bruges til registreringen af hjemmesidebesøg til reklameformål (remarketing) på Google og på Display Network. Din browser gemmer ved hjemmesidebesøget cookies(IDE: Google Ads Cookie), som gør det muligt, at genkende dig som bruger, nårdu besøger en hjemmeside, der er del af Googles reklamenetværk. På sådanne hjemmesider kan der på den baggrund annonceres med indhold, der relaterer sig til de tidligere af dig besøgte hjemmesider, såfremt disse anvender Googles Remarketing funktion. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Du kan fravælge denne registrering igennem Google Ads på http://www.google.com/settings/ads.

Hermed udarbejder vi Conversion statistikker, som måler effektiviteten af vores online-reklamekampagner. Cookien for Conversion-Tracking (IDE: Google Ads Cookie) sættes, hvis en bruger trykker på en af Google delte annonce. Ifølge Googles databeskyttelsesbestemmelser behandler Google ingen persondataeller virksomhedsdata. Hvis du ikke vil deltage i dette tracking, kan du undgå dette ved at deaktivere den pågældende Google Conversion-Trackings cookie i brugerindstillingerne i din internetbrowser.

 

12. Social-Media-Plug-ins

Facebook er et socialt netværk af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irland (herefter benævnt "Facebook"). I vores onlinetjenester har vi integreret forskellige Facebook plug-ins (fx "Like", "Share"). Disse er markeret med Facebook-logoet. Afhængigt af funktionstypen kan yderligere oplysninger tilføjes (fx "Like", "Recommend"). De enkelte indgange såvel som selve applikationen kan fjernes til enhver tid på Facebook. En oversigt over Facebook plug-ins findes her http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis du opretter en onlinetjeneste, der indeholder en Facebook-knap, opretter din browser eller app en direkte forbindelse til Facebook-serverne og indlæser knappen for den pågældende funktion derfra. Derved sendes oplysninger til Facebook, at din browser har besøgt den pågældende side af vores onlinetjenester, også selvom du ikke har en Facebook-profil eller ikke er logget ind på Facebook. Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en Facebook-server i USA og gemmes der.

Hvis du samtidig er logget ind på Facebook, er det også muligt at tildele sidevisningen til din Facebook-profil. Hvis du klikker på integrerede Facebook-knapper og derefter logger på Facebook (eller allerede er logget på Facebook), sendes disse oplysninger direkte til en Facebook-server og gemmes der. De tilsvarende oplysninger vil blive offentliggjort i kort form på din Facebook profil og tidslinje. Om nødvendigt kan Facebook samle og gemme yderligere brugsdata.

Hvis du ønsker at forhindre denne overførsel og opbevaring af dine data og din adfærd på vores onlinetjenester via Facebook, skal du logge ud af Facebook, før du besøger vores websted og slette eventuelle cookies, der er placeret af Facebook. Du kan også forhindre indlæsning af Facebook plug-ins med tilføjelsesprogrammer til din browser, fx med tilgængelige online "Facebook Blocker".

Hvilke data, Facebook samler og bruger til eget brug, finder du i Facebook's datapolitik (tilgængelig på: https://www.facebook.com/policy.php); Der vil du også finde oplysninger om dine rettigheder og om, hvordan du beskytter dit privatliv. Oplysninger fra Facebook til sociale plug-ins findes her http://www.facebook.com/about/privacy/ og https://www.facebook.com/help/443483272359009#!/help/340599879348142/.


13. Ændring af vore bestemmelser om databeskyttelse

Vi forbeholder os ret til at tilpasse denne erklæring om databeskyttelse, så den altid svarer til de aktuelle lovmæssige krav, eller for at gennemføre ændringer af vore ydelser i erklæringen om databeskyttelse, f.eks. ved integrering af nye services. For dit efterfølgende besøg gælder så den nye erklæring om databeskyttelse.


14. Spørgsmål om databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, bedes du sende en e-mail til os på info@die-seite-verlag.de.