Det kommer an på vejret

„Det kommer an på vejret“ er nok en af de hyppigste ting, som sejlere siger. Der er ikke mange andre fritidsinteresser, der er så afhængige af vejret som vandsporten. Men hvad kommer det egentlig an på? Og hvordan var det lige med vinden mellem høj og lavtryk? Svarene kender Dr. Meeno Schrader, chefmeteorolog og ejer af WetterWelt GmbH Kiel.

Wetter Online

Og hvordan var det lige med vinden mellem høj og lavtryk? Svarene kender Dr. Meeno Schrader, chefmeteorolog og ejer af WetterWelt GmbH Kiel. For Sejlerens giver han et kort indblik i høj- og lavtrykssystemer og vejrkort, som alle sejlere burde kende.

Rettere sagt: Det kommer an på høj- og lavtryksområder. Med deres kraft og omfang er det dem, der egentlig styrer sol, skyer, regn og storm.

Og sa er vi igen ved temaet nummer et: Vejret. Det bliver i første omgang bestemt af temperatur- og lufttrykfordelingen i atmosfærens nederste luftlag. Drevet frem af forskellige former for opvarmning (især fra solen) opstar der hele tiden omrader med forskellige temperaturer pa kloden. Direkte heraf resulterer lufttrykforskellene. Konsekvenserne: Luftmolekyler kommer i bevægelse, væk fra det omrade, hvor der er for mange og hen til det omrade, hvor der er for fa molekyler. Der findes næsten aldrig stilstand. Der hvor der er rigtig mange luftmolekyler, er der højtryk. Der hvor der kun er fa luftmolekyler, er der lavtryk.

 

Blog Wetter 1

Høj og lav. Oppe: Sådan kan et vejrkort se ud = horisontale luftbevægelser. Nede: Tværsnit med vertikale luftbevægelser tæt på jorden. Strømningsmønstret gælder for den nordlige halvkugle.

 

Derfor er der altid høj- og lavtryksomrader lige ved siden af hinanden, og her er det først engang lige meget, hvor høj eller lav lufttrykket i alt er. Atmosfæren er bare ud pa at udligne lufttryksmodsætningerne. Bevægelsen af molekylerne, der strømmer fra høj- til lavtryksomraderne kalder vi for vind. Jo større modsætningsforholdet mellem lufttryksomraderne er, jo hurtigere strømmer luften, jo kraftigere er vinden og jo tættere ligger isobarerne (linjer gennem punkter med samme lufttryk) sammen.

 

Blog Wetter 2

Vejrkort som vejrprogrammet SEAMAN PRO og appen SEAMAN leverer som overblik. L står for low og H for high. Samtidig er der indtegnet vindfeltet. De farvede felter markerer regn og giver henvisninger om varm- og koldfrontens intensitet. Derudover leverer både softwareprogrammet og appen en detaljeret vejrudsigt for de kommende fem, hhv. ti dage.

 

Saledes er det isobarafstandene der allerede giver henvisninger til de omrader, hvor der er meget vind (analysevejrkort), eller hvis det handler om en forudberegning af vejret (vejrudsigtskort), hvor der vil være meget vind. Vejrforholdet hjælper at fa et indtryk og overblik. Det viser, hvor der er fare for stærk vind eller storm (meget tætte isobarafstande). Samtidig advarer det sa ogsa for vindstille (isobarafstandene er meget store). Det er altsa altid en virkelig god ide at se pa en detaljeret vind- og vejrudsigt (fx SEAMAN PRO).

En information mere giver vejrkortet endnu, nemlig om det bliver mere godt, eller mere skidt vejr. Det kan man se pa de vertikale luftbevægelser. I lavtryksomradet stiger luften op. Der opstar skyer, og som regel forskellige arter regn. De fleste lavtryksomrader bringer skidtvejr. I højtryksom- raderne synker luften derimod ned ad, skyerne opløses og solen skinner. De fleste højtrykomrader bringer altsa godt vejr. Hvordan de forskellige lav- og højtrykomrader bevæger sig nøjagtige, kan præcise og vidtgaende forudberegninger, som SEAMAN PRO viser detaljeret og godt forstaeligt, vise. (boating.wetterwelt.de)

 

Dr. Meeno Schrader Dipl.-Meteorologe

Dr. Meeno Schrader Dipl.-Meteorolog

WetterWelt GmbH Kiel

Netop for 20 år siden oprettede Dr. Meeno Schrader WetterWelt, som gennem årene blev til den førende søvejrsserviceerhverv i Tyskland. Hans personlige erfaringer af over 40.000 sejlede sømil på vidt forskellige ruter, og medarbejdernes erfaringerne finder man i alle produkterne. Udover fritidsvandsporten vejleder WetterWelt også regattasporten (fx Kieler Woche, Travemünder Woche, Olympiske Lege) og erhvervssøfarten hele verden over. Vejrprogrammet SEAMAN PRO og METEOPILOT er egne udviklinger. I bogen ”Wetterbuch für Wassersportler” formidler Schrader grundlæggende og vigtige informationer, som sejlere burde kende.

www.wetterwelt.de


Weitere interessante Artikel


zurück zur Übersicht