Strynø

Ga en tur op ad den lille vej, der fører fra havnen op til byen; her ander en særlig ø-fred, køer gumler tankefuldt pa marken, biler og cykler kører i sindigt sommertempo, og alle hilser venligt. Der bor lidt flere end 200 pa øen. Her er bindingsværkidyl med fine gamle huse, stokroser og blomstrende stauder i haverne, smalle snoede veje og adskillige sma loppemarkeder rundt om langs hækkene. Byen har hele fire gadekær med masser af akander og grønne frøer. Midt i byen ved købmandsbutikken, er der en lille plads med Majstangen i midten, herfra gar fem veje til hver sin del af øen. Strynø er en lillebitte ø, sa I kan ga tværs over til den anden side for at se den gamle Strynø Mølle, der er speciel ved at være opført pa stranden lige ned til vandet. Pa Strynø finder I ogsa Smakkecenterets udstilling, omdrejningspunktet er sejladsen mellem de mange øer i omradet. Her er udstillet smakkejoller, pramme og fiskerjoller, som har været anvendt i hele Øhavet gennem arhundreder. Tip: I det gamle mejeri findes et lille mikrobryggeri. Der er færgeforbindelse til Rudkøbing.