54° 50,0′ N    10° 38,2′ E
  • Internetopkobling
  • Toilet
  • Brusebad
  • Grillplads
  • 1 km Cykeludlejning

Priser

  • All Inclusive.: Bad, Vand, Strøm. Rabat efter 3 sammenhængende båddøgn: 1 båddøgn u/beregn. Slæbested ud/op. DKK 40,–:
Største skibe der kan besejle havnen er ca. 18 m lang og 5 m bred.

Praktiske oplysninger

Ristinge Havn er en hyggelig lille fiskerhavn, og er beliggende i bunden af Ristinge Hale på Langelands sydlige vestkyst med indsejling fra det sydfynske øhav nordfra igennem Rudkøbingløbet til syd for Strynø. Sydfra igennem Marstalløbet op til Strynø. Havnen kan uden lokalkendskab kun anløbes ved dagslys. Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,25 meter. N-NE-lig vind kan give 1,0 meter højvande og SW-lig vind 1,0 meter lavvande.

Faciliteter: 13 faste pladser, jollerampe og Cykeludlejning 1 km. Campingplads 1,6 km.

Fartbegrænsning: 1,5 knob

Besejling: Ud for renden står en hvid stage med rød ballon. Wsiden af renden er afmærket med grønne stager med topbetegnelse og e-siden med røde stager med topbetegnelse.