”Der er mange måder at nyde havnen, havnemiljøet og vandet på, også selv om man ikke er sejler ” lyder det fra Vild med Vand’s to projektledere, Lone Buchardt og Christian Steffensen, der i løbet af de næste tre et halvt år skal få mange flere danskere til at få øjnene op for havnenes herlighedsværdi – og måske få lyst til selv at kaste sig ud i livet som lystsejler eller bruge havnen og vandet på anden vis.

”Der er mange måder at nyde havnen, havnemiljøet og vandet på, også selv om man ikke er sejler ” lyder det fra Vild med Vand’s to projektledere, Lone Buchardt og Christian Steffensen, der i løbet af de næste tre et halvt år skal få mange flere danskere til at få øjnene op for havnenes herlighedsværdi – og måske få lyst til selv at kaste sig ud i livet som lystsejler eller bruge havnen og vandet på anden vis.

Projektets succeskriterier:

”Havnens Dag” bliver i 2016 gennemført i 40 havne, 80 havne i 2017 og 100 havne i 2018. Hvert arrangement omfatter 3-4 tilbud om maritime aktiviteter. Det samlede deltagerantal udvikler sig til i 2018 at udgøre 200.000 personer. 

”Vild med Vand aktivitet hele året” bliver i 2015 gennemført i 20 havne, 40 havne i 2016, 80 havne i 2017 og 100 havne i 2018. Hvert år udbyder Vild med Vand-havnene flere typer af regelmæssige aktiviteter. Det samlede deltagerantal udvikler sig til i alt at udgøre knap 17.000 personer. 

Kampagnen ”Velkommen på havnen” engagerer og aktiverer potentielle sejlere og gør det nemt og overskueligt for dem at komme i gang med at udleve den maritime drøm. Kampagnen markedsfører samtidig ”Havnens Dag” og ”Vild med Vand” aktiviteter.

 

Vild med Vand-havn nr. 40 – Ebeltoft – har netop meldt sig til. Det betyder, at 40 havne søndag den 29. maj i år åbner havnene for at vise deres skønne, rekreative omgivelser frem for målgrupper, der er knap så ‘vand’-bevandrede – og følger op med invitationer til åbne Vild med Vand-aktiviteter. Formålet er at skabe endnu mere liv på lystbådehavnene samt at tiltrække nye medlemmer til sejlklubberne. 

 

Flere mennesker skal have mere glæde af vores lystbådehavne. Havne, klubber og sejlere skal blive bedre til at byde velkommen og til at ’få flere ned på havnen’. 

Sådan lyder Pixi-udgaven af et stort projekt, der er skudt i gang sidste efterår, og som skal løbe i tre et halvt år med en økonomi på i alt 8 mio. kroner. Millionbeløbet er bevilget af Nordea-fonden på baggrund af en fælles ansøgning fra Danske Sejlunion og FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.)

Dansk Sejlunion oplever et generelt fald i medlemstal og en voksende gennemsnitsalder i medlemsklubberne. Lystbådehavnene har vanske-ligt ved at genudleje pladserne, når lystsejlerne går på pension fra sejlerlivet; og mange lystbåde står og forfalder på land, det er svært at rekruttere unge til at overtage lystbådene.

Det er den udvikling, projektet Vild med Vand skal forsøge at vende.

Første opgave er at få ’solgt ideen’ til så mange som muligt af de 226 lystbådehavne, der er organiseret i Foreningen for Lystbådehavne I Danmark og de 269 sejlklubber i Dansk Sejlunion.

De første 40 lystbådehavne har allerede meldt sig til projektet.

 

Skal vende udviklingen

Til at gøre projektbeskrivelse til virkelighed er ansat to projektledere – Lone Buchardt og Christian Steffensen – begge med solid baggrund i lystsejlads og livet på en lystbådehavn. 

De er sat på en opgave, der ikke er helt ’håndfast’; de skal så at sige udbrede en ide og en tanke om, at mange flere kan få øje på og glæde af lystbådehavnene. 

”En undersøgelse fra Gallup viser, at omkring 1 mio. danskere gerne ville dyrke en fritidsinteresse knyttet til havet, hvis de fik muligheden; så der er mange, der gerne vil være med,” siger Lone Buchardt, der peger på, at en væsentlig del af projektet går ud på at gøre havnene og sejlerlivet lettere tilgængeligt.

”Kommer man som udeforstående, vil man ofte opleve havne og sejlklubber som et lukket miljø med indforstået sprog og handlinger – og sejlsport som elitært og en meget dyr hobby. 

Gæster på havnen kommer ned til et område uden et tydeligt velkomstpunkt. Der er tit en isbod og restauranter / grillbar, hvor man kan slå sige ned og betragte livet på haven, men gæster bliver sjældent hjulpet videre ud til havnens øvrige muligheder,” påpeger Christian Steffensen og fortsætter:

”Det er ikke entydigt, om man som gæst må spise sin frokost ved bordet ude på broen, og om man må tænde op i grillen, når man ikke er ankommet i en båd. Og skal man på toilettet, skal man ud og finde et offentligt toilet – da der er kode til havnens toiletbygning.

Tæt på, og så alligevel ikke. Isen giver i det mindste en sød fornemmelse, men den ægte vare fik man ikke. Havne og sejlklubber trænger generelt til et kærligt og bestemt skub i retning af mere åbenhed. Det er i egen interesse og for overlevelse.”

 

Værtsskabet

”Havnene og alle de, der er på havnene, skal simpelthen blive bedre værter. De skal lære/huske at sige velkommen, de skal være imødekommende og de skal bryde den tendens, der mange steder er med, at havnens brugere lukker sig om sig selv – og at det er svært at komme som ny,” siger Lone Buchardt. Hun har et par gode eksempler på velkomster fra lystbådehavne rundt om i landet:

”Nogle sejlklubber viser nye medlemmer rundt på havnen og fortæller om faciliteter, regler og rammer. I andre havne er der mentorordninger, hvor nye sejlere tilknyttes erfarne lystsejlere. 

Det er vigtigt, at de, der allerede er på havnen, tager værtsskabet på sig og gør det nemmere for nye at komme ind. Og det gælder både nye lystsejlere, nye klubmedlemmer i kajakklubben – og de, der elsker at gå en tur på havnen. Hvis alle besøgende føler sig velkomne, er det vores tanke, at de kommer igen – og måske får nogle af dem den ide, at de selv vil i gang med lystsejlads eller vil være medlemmer af kajakklubben.”

 

Det gode værtsskab

Nu er forandring og nytænkning som bekendt ikke noget, der kommer af sig selv – og det er flere besøgende på havnene heller ikke.

Derfor skal Vild med Vand projektet aktivt skubbe de nye tider på lystbådehavnene i gang, og til spørgsmålet, om havnefogeder og lystbådeejere ’gider’ at involvere sig i projektet, lyder svaret:

”Udgangspunkter er, at lystbådehavnene selv melder sig til Vild med Vand – fordi de gerne vil være med og ser behovet for forandring. Og tilstrømningen er overvældende, der er allerede 32 tilmeldte havne – spredt ud over hele landet.

Når vi mødes med dem, har de alle mulige ideer og projekter, og – da de jo selv har tilmeldt sig – er de også glade for projektet,” lyder det fra Lone Buchardt.

Målet for 2016 er 40 tilmeldte havne, et mål de to projektledere finder realistisk. Målet for 2017 er 80 havne og slutmålet i 2018 er 100 havne, der tager værtsskabet på sig og byder besøgende velkommen.

 

Aktiviteter og Havnens dag

Som grundpillen i projektet er der nogle aktiviteter, som udvalgene skal blive enige om at arrangere.

For det første skal de afholde et offentligt åbent hus arrangement på projektets ny opfundne Havnens Dag, der for første gang løber af stablen den 29. maj 2016.

For det andet skal de deltagende havne afholde tilbagevendende arrangementer året rundt, arrangementer, hvor de primære målgrupper er dem, der ikke i dag er brugere af havnen.  

Disse aktiviteter kan udvalgene søge om medfinansiering til fra Vild med Vands projektsekretariat; det er der sat 500.000 kr. af til om året. ”Støtten kan være med til at motivere – men det er klart, at deltagelse i Vild med Vand kræver ildsjæle, der har lyst til at gennemføre projektet,” understreger Christian Steffensen.