Og (næsten) alt er ved det gamle – i en ny og bedre udgave. Gode gamle Søværnets Operative Kommando med den mundrette forkortelse SOK er nedlagt i en større rokade i Forsvaret. Nu skal vi vænne os til at sige Marinestaben.

Forsvaret har været igennem en større reorganisering. For den del af Forsvaret, som sejlere har kontakt med, betyder ændringerne, at Søværnets Operative Kommando (SOK) er blevet nedlagt. Opgaverne er lagt over i den nyoprettede Værnsfælles Forsvarskommando. Dette er, som navnet beskriver, en fælles-kommando hvor landets tre forskellige værn er samlet. De hedder nu: Hærstaben, Flyverstaben og Marinestaben. Og det er dels Marinestaben dels Operationsstabens Joint Operations Center (JOC), der har med sejlernes sikkerhed at gøre, og som tilsammen har overtaget SOK’s opgaver.

 

Skal samles i Karup

Helt praktisk er det meningen, at de tre stabe skal samles i Karup, dette skal give synergi, samarbejde, færre chefer samt mere, hurtigere og tættere samarbejde. Marinestaben er dog indledningsvis forblevet i den bunker i Aarhus, hvor SOK holdt til, men skal planmæssigt flytte til Karup inden udgangen af 2016. ”Der bliver dermed skabt mulighed for, at de tre værn kan tale sammen igennem beslutningsprocesserne,” påpeger chef for Søværnets Overvågningsenhed, (der også er en del af Marinestaben) kommandørkaptajn Gustav Lang. Ud over at spare årsværk er det også forventningen, at det nye tætte samarbejde vil speede arbejdshastigheden op, og at de tre forskellige værn kan lære af hinandens forskellige erfaringer. Der er simpelthen færre kontorer og hurtigere beslutninger. Gustav Lang understreger, at lystsejlerne ikke vil mærke nogen forskel, det er kun det organisatoriske, der er ændret: ”Det, man før forventede af SOK, er overtaget af Marinestaben og JOC. Ansvaret er det samme. Det er det samme materiel, samme kommunikationsveje og principper. Det er måden, vi gør tingene på, der er anderledes, og forhåbentlig bedre.”

 

Sø- og flyredningstjenesten

Og så kommer vi til de operative. Når et skib sender nødmelding, er det Joint Operation Centre, (JOC) der leder og koordinerer redningsopgaver både med skibe og med helikoptere i dansk område. Her indgår en lang række enheder fra f. eks. Flyvevåbnet, Søværnet, Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten eller Fiskeridirektoratet, som kan hjælpe, når uheldet er ude. JOC er bemandet med personer fra henholdsvis Søværnet og Flyvevåbnet – og på baggrund af det store overbliksbillede ved de, hvor det nødstedte skib befinder sig, og hvor alle redningstjenestens enheder befinder sig i forhold til det nødstedte skib. Samtidig har JOC overblik over alle andre skibe i området – enten som radarekkoer eller via AIS-oplysninger, ligesom VHF-kommunikation giver direkte kontakt til skibe i området.

 

Nøgleordet er forebyggelse

Gustav Lang forklarer, at Marinestaben har adopteret et begreb fra US Navy: Maritime Domain Awareness – der ikke har en direkte oversættelse til dansk, men er ideen om, at man med proaktivt beredskab kan forebygge ulykker” ”Vi venter ikke på, at ulykken sker. Når vi via overvågningen ser noget, der kan udvikle sig til en farlig situation, griber vi ind. Man kan sige, at vi interesserer os for ’afvigelser fra det almindelige’. Det er en svær opgave, som vi har pålagt os selv.” Med i Maritime Domain Awareness-konceptet er også, at Joint Operation Center holder briefinger i landets sejlklubber. ”Jo flere af dem, der bevæger sig rundt på havet, der kender til søsikkerhed og søredning, jo mere sikkert bliver det for alle. Vi vil gerne fortælle. Oplysning redder liv,” siger Gustav Lang, der tilføjer, at sejlklubber også er velkomne til at besøge JOC-bunkeren i Aarhus.

29. april 2015 dannede havet ud for henholdsvis Gedser og Bornholm ramme om NATO-øvelsen Dynamic Mercy, der især skal træne samarbejdet mellem de forskellige landes redningscentraler. Hoist til EH 101 Merlin helikopter.

29. april 2015 dannede havet ud for henholdsvis Gedser og Bornholm ramme om NATO-øvelsen Dynamic Mercy, der især skal træne samarbejdet mellem de forskellige landes redningscentraler. Hoist til EH 101 Merlin helikopter.

Beredskabet

• Alle årets dage dækker tre redningshelikoptere, placeret i henholdsvis Aalborg, Skrydstrup og Roskilde det danske ansvarsområde inden for få minutter efter, at der er slået alarm. Ved mere ekstreme vejrforhold er yderligere én helikopter placeret i Rønne.

• Søværnet har konstant tre skibe på havet, som kan indsættes i en redningsaktion med øjeblikkeligt varsel. Kystredningsstationer og Marinehjemmeværnets flotiller samt Fiskeridirektoratets redningsskibe kan efter alarmering fra JOC indsættes med meget kort varsel.

• Nødmeldinger via et globalt kommunikationssystem, GMDSS, behandles af JOC.

• Desuden overvåger JOC et satellitovervågningssystem (COSPAS/SARSAT), som kan opdage diverse nødsendere. Alarmer fra nødsendere kan nå satellitovervågningssystemet inden for dansk område og fra danske skibe og fly ude i verden.

• JOC behandler hvert år i gennemsnit cirka 2500 anmeldelser, hvoraf cirka 1000 fører til en aktion. Af disse er cirka 350 søredningsoperationer.