”I øjeblikket er 16.664 medlemmer af Havmiljøvogterkampag-nen. Dette er et ganske stort antal, og har med deres let genkendelige vimpler en stor præventiv effekt,” lyder det fra Birgitte Vagnholm, der er ansvarshavende for Havmiljøvogterkampagnen i Værnfælles Forsvarskommando. Hun fortæller, at kampagnen i 2014 skiftede titel fra Stop Olien Kampagnen til Havmiljøvogterkampagnen:

”Fordi vi gerne vil udvide kampagnen til at gøre en indsats mod forurening i vores farvande af affald og, i særdeleshed, plastikaffald. Man har siden sæson 2014 kunnet følge os på Facebook: havmiljøvogterkampagnen, på websitet havmiljøvogter.dk og der er lavet en APP, ”Stop Olien” til download. Med den kan havmiljøvogterne tage et billede af forureningen og sende det – inklusive position, tid, navn på båd mv. – til Værnsfælles Forsvarskommando.”

 

Håber på flere

”Det er glædeligt, at så mange mennesker har ønsket at bidrage til et bedre havmiljø, og Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) ser gerne, at endnu flere tilslutter sig. Den blotte tilstedeværelse af så mange miljøvogtere på havet vurderes at have en præventiv virkning, og naturligvis er de konkrete anmeldelser af olieforureninger også af stor vigtighed, skriver Værnsfælles Forsvarskommando i sin årsrapport.

Ud over den flybaserede overvågning har VFK i 2014 modtaget 471 satellitbilleder fra EU’s maritime organisation European Maritime Safety Agency (EMSA). Samlet set har satellitbillederne og de mange havmiljøvogtere bidraget væsentligt til løsningen af havmiljøovervågningen.

Det samlede antal oprettede hændelser er i år steget en smule; fra 406 i 2013 til 447 i 2014. Antallet af konstaterede olieudslip, som stammer fra skibsfarten, er ligeledes steget en smule; fra 39 i 2013 til 44 i 2014. VFK kan i år med tilfredshed notere sig at, til trods for intensiv trafik i de danske farvande opstod der i 2014 ingen ulykker med et større udslip til følge.”