A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene For-maal donerede i 2014 4,8 millioner kroner til at genoptage restaureringen, som sluttede, da A. P. Møller Fonden afleverede Fregatten Jylland i 1993. Restaureringen, som begyndte for over 30 år siden, bestod i, at den midterste del af skibet, hvor styrken i tømmeret kun udgjorde omkring 20 procent af det oprindelige, blev understøttet af et skjult stålskellet. Skelettet, der er integreret i skrog og dæk, sikrer at det 157 år gamle skibsskrog forbliver i sin rette form. Forskibet og agterskibet blev ikke understøttet, da styrken i 1983 mentes at være tilstrækkelig. 30 år i tørdok har nu reduceret styrken af tømmeret så meget, at der efterhånden er risiko for, at der opstår en forvridning af skibets form, derfor er det nødvendigt at genoptage restaureringsprojektet. 

Fregatten Jyllands stævn og agterspejl vil ellers i løbet af få år kollapse og styrte ned i tørdokken. Besøgende kan allerede i dag ved selvsyn konstatere, hvordan især forskibet er blevet deformeret. Fregatten Jylland har nu ligget i tørdok i en længere årrække, end den var i aktiv tjeneste som krigsskib, og skroget er ikke konstrueret til at modstå de udfordringer opholdet i tørdokken giver. Tiden har vist, at man burde have understøttet hele skibet, da man var i gang. Men det kunne man ikke forudse dengang. Derfor bliver denne sommer sidste chance for at nyde synet af hele Fregatten Jylland. Den lukkes dog ikke for besøgende under arbejdet, der afsluttes i 2017. Besøgende vil de næste par år kunne følge med i arbejdet og se resultaterne, efterhånden som der bliver åbnet op til skibets underliggende trækonstruktioner. Kilde: Fregatten Jylland og Ebeltoft Folketidende