Bredere målgruppe end først forventet, besvær med forretningsmodellen sætter lystsejlernes opdaterede elektroniske søkort på pause. Udflytning af Geodatastyrelsen kan også forsinke projektet. De fleste kortplottere har ikke noget automatisk system, der opdaterer de elektroniske søkort. Det betyder, at de allerfleste lystsejlere sejler efter søkort, der ikke er up to date.

For et års tid siden meddelte Geodatastyrelsen at der – på baggrund af projektet ’Sikker Kurs’ – ville komme en løsning i løbet af et år: ”Lystsejlere i danske farvande kan komme til at sejle i opdaterede søkort baseret på officielle data. De elektroniske søkort forventes at være klar til sejlsæsonen 2016, lød det den gang.” Desværre har Geodatastyrelsen nu meddelt, at projektet er forsinket – og at der endnu ikke er faslagt en ny tidsplan.

Hvad har forsinket processen – hvor er de største knaster?

Geodatastyrelsen er blandt de første søkortkontorer, der opretter en elektronisk søkorttjeneste til fritidssejlere. Det er ikke altid på forhånd muligt at tage højde for alle forhold, hvilket i dette tilfælde har betydet en forsinkelse. Implementeringen af den digitale søkorttjeneste målrettet fritidssejlere begyndte i august 2015. Formålet var blandt andet at afdække markedsforholdene og kortlægge hvilke behov, der var hele vejen rundt om bordet – dvs. Geodatastyrelsen som myndighed på området, producenter af søkortprodukter og fra fritidssejlerne.

Dialogen med de mange interessenter har vist, at der er behov for at tilpasse forretningsmodellen, bl.a. så den opleves mere økonomisk attraktiv for producenterne af søkortprodukter til fritidsmarkedet.

 

I processen blev det også klart, at det oprindelige forretningskoncept, som primært var målrettet fritidssejlere, var for snæver en målgruppe, idet man ikke havde taget højde for andre brugere som fx lystfiskere, kajaksejlere, surfere m.fl. Det er ærgerligt, at introduktionen af søkorttjenesten bliver forsinket. Men hvis tjenesten skal blive en succes, er det vigtigt, at forretningsmodellen er den rigtige. Derfor har vi fundet det nødvendigt at indlægge en ekstra projektfase med henblik på at tilpasse forretningsmodellen.

Hvad er Geodatastyrelsens råd til sejlerne vedr. navigationssystemer/søkort, når de sejler ud her til foråret?

Situationen for den enkelte fritidssejler er i princippet uændret, fordi der aldrig har været officielle digitale søkort til fritidssejlere. Det er jo netop det forhold, Geodatastyrelsen forsøger at ændre med projektet. Vores bedste råd til fritidssejlerne er, at de løbende opdaterer deres navigationsmidler – fx ved at opdatere deres papirsøkort ved hjælp søkortrettelserne på Geodatastyrelsens hjemmeside. Med hensyn til digitale søkortprodukter, skal de henvende sig til deres udbyder. 

Hvor stor indflydelse har udflytningen af Geodatastyrelsen på, at arbejdet er forsinket? 

Udflytningen af Geodatastyrelsen til Aalborg vil påvirke alle styrelsens arbejdsopgaver, og det kan ikke udelukkes, at udflytningen også vil påvirke lancering af den digitale søkorttjeneste til fritidssejlere