Danskerne er langtfra ene om at have opdaget, at Danmark topper diverse lister over verdens lykkeligste nationer. Udlændinge, som kommer til Danmark, kender også til Danmarks status som lykkeland. For nogle har det ligefrem haft betydning for, at de tog til Danmark. Danmark er blandt andet blevet nummer 1 de seneste to år i træk i FN’s måling ’World Happiness Report’. I en rundspørge til 133 udvekslingsstuderende svarer 97 af dem, at de før deres ankomst til landet var klar over, at Danmark er kåret som verdens lykkeligste land. Blandt 98 turister svarer 62, at de kendte til Danmark som verdens lykkeligste. 38 af turisterne svarer, at det har haft betydning for, at de valgte Danmark.